Service

Service 1995kr inkl.moms

Till luft/luft värmepumpar utför vi service som innebär:

  • Mätning av temp, ström & tryck.
  • Rengöring av innedel och utedel.
  • Mätning efter rengöring.
  • Optimering av värmepumpen & ev. justering av köldmedium
  • Vi utför felsökning & fläktmotorbyte.

Ring BME Kyl AB!
0708-17 33 27